Nauka dla Społeczeństwa - Program MEN. 3-5.06.2023
3-5.06.2023 Kongres organizowany przez Instytut Słuchu w Kajetanach. Realizacja Film Factor Live


FILMFACTORLIVE
fot. FILMFACTORLIVE

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Produkcja Film Factor live

https://youtu.be/xl28-MsgHWY